Newyddion

 • Manteision ac Anfanteision Defnyddio Bandiau Gwrthiant Yn ystod Ymarfer Corff

  Manteision ac Anfanteision Defnyddio Bandiau Gwrthiant Yn ystod Ymarfer Corff

  Mae bandiau ymwrthedd wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn y blynyddoedd diwethaf.Gan ei fod yn offeryn a ddefnyddir mewn arferion ymarfer corff i wella cryfder a hyblygrwydd.Yn y bôn, bandiau elastig yw bandiau ymwrthedd a ddefnyddir ar gyfer hyfforddiant cryfder, ymestyn a therapi corfforol.Maen nhw'n dod i mewn yn wahanol ...
  Darllen mwy
 • Rhaff neidio – eich helpu i wneud hyfforddiant aerobig effeithiol

  Rhaff neidio – eich helpu i wneud hyfforddiant aerobig effeithiol

  Mae rhaff neidio, a elwir hefyd yn rhaff sgipio, yn ymarfer poblogaidd sydd wedi cael ei fwynhau gan bobl ledled y byd ers canrifoedd.Mae’r gweithgaredd yn cynnwys defnyddio rhaff, sydd fel arfer wedi’i gwneud o ddeunyddiau fel neilon neu ledr, i neidio drosodd dro ar ôl tro wrth ei siglo uwchben....
  Darllen mwy
 • Pa offer amddiffynnol chwaraeon fyddwn ni'n ei ddefnyddio yn ein hymarfer corff dyddiol?

  Pa offer amddiffynnol chwaraeon fyddwn ni'n ei ddefnyddio yn ein hymarfer corff dyddiol?

  Mae gêr amddiffynnol chwaraeon yn chwarae rhan hanfodol wrth atal anafiadau a sicrhau diogelwch athletwyr mewn gwahanol chwaraeon.Gall anafiadau chwaraeon fod yn wanychol a hyd yn oed ddiwedd gyrfa, a dyna pam mae sefydliadau chwaraeon a gweithgynhyrchwyr offer chwaraeon yn gwneud llawer o ymdrech ...
  Darllen mwy
 • Dadansoddiad o fanteision defnyddio hyfforddwyr atal dros dro

  Dadansoddiad o fanteision defnyddio hyfforddwyr atal dros dro

  Mae gwregysau hyfforddi atal yn fath o offer ymarfer corff sydd wedi bod yn ennill poblogrwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.Gelwir hefyd yn strapiau TRX, gwregysau hyfforddi atal dros dro yn amlbwrpas.Gellir defnyddio strapiau TRX ar gyfer ystod eang o ymarferion, o symudiadau pwysau corff syml i gyfansoddi...
  Darllen mwy
 • Sut i ddefnyddio'r band mini ar gyfer ymarfer corff

  Sut i ddefnyddio'r band mini ar gyfer ymarfer corff

  Gelwir bandiau mini hefyd yn fandiau gwrthiant neu fandiau dolen.Oherwydd ei amlochredd a'i hwylustod, mae wedi dod yn offeryn ymarfer corff poblogaidd.Mae'r bandiau hyn yn fach, ond yn bwerus.Gellir defnyddio bandiau mini ar gyfer ystod eang o ymarferion sy'n targedu gwahanol grwpiau cyhyrau....
  Darllen mwy
 • Hyfforddiant clun a choes bandiau ymwrthedd

  Hyfforddiant clun a choes bandiau ymwrthedd

  Gan ddefnyddio band elastig i hyfforddi'r corff cyfan a chryfhau'r cyhyrau, mae'r manylion a'r setiau wedi'u trefnu, felly gallwch chi ei wneud yn gymedrol.Hyfforddiant sefydlogrwydd braich isaf band ymwrthedd Cynyddu rheolaeth unochrog braich isaf tra'n ysgogi'r medial ...
  Darllen mwy
 • Defnyddio tiwbiau tensiwn ar gyfer ffitrwydd pedwar symudiad

  Defnyddio tiwbiau tensiwn ar gyfer ffitrwydd pedwar symudiad

  Sgwat Tiwb Rali Wrth wneud sgwatiau hunan-bwysol, bydd defnyddio tiwb tensiwn yn cynyddu'r anhawster o sefyll i fyny.Dylem gynnal sefyllfa fwy fertigol wrth frwydro yn erbyn y gwrthiant.Gallwch chi wasgaru'ch coesau yn ehangach ar wahân neu ddefnyddio tiwb tensiwn gyda mwy o wrthwynebiad ...
  Darllen mwy
 • Rhai symudiadau ymarfer band ymwrthedd clun cyffredin

  Rhai symudiadau ymarfer band ymwrthedd clun cyffredin

  Mae bandiau elastig (a elwir hefyd yn fandiau gwrthiant) yn ddarn poblogaidd o offer ymarfer corff yn y blynyddoedd diwethaf.Mae'n fach ac yn gludadwy, heb ei gyfyngu gan y safle gofod.Mae'n caniatáu ichi hyfforddi unrhyw bryd, unrhyw le.Mae'r offer ymarfer hwn yn wirioneddol anhygoel ac yn werth ei gael....
  Darllen mwy
 • Sut i adeiladu cryfder corff is gyda dim ond un band gwrthiant?

  Sut i adeiladu cryfder corff is gyda dim ond un band gwrthiant?

  Gall defnyddio un band gwrthiant roi digon o ysgogiad i gyhyrau'r glun a'r goes.Ei gwneud hi'n haws i chi wella cryfder braich isaf a gwella perfformiad sbrintio yn effeithiol.Gall aelodau isaf hyfforddiant band elastig gyfeirio at y deg symudiad canlynol.Gadewch i ni ddysgu ...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r mathau o fandiau gwrthiant dolen a pha rannau maen nhw'n eu hymarfer?

  Beth yw'r mathau o fandiau gwrthiant dolen a pha rannau maen nhw'n eu hymarfer?

  Mae bandiau ymwrthedd dolen yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd.Mae llawer o gampfeydd a chyfleusterau adsefydlu chwaraeon yn ei ddefnyddio.Mae'r band gwrthiant dolen yn declyn hyfforddi swyddogaethol.Oeddech chi'n gwybod ei fod yn wych ar gyfer gwella neu adfywio cyhyrau'r cymalau?Gall hyfforddi dygnwch cyhyrol a chynorthwyo gyda sgwati...
  Darllen mwy
 • Unrhyw le gallwch chi wneud ymarfer band gwrthiant corff llawn

  Unrhyw le gallwch chi wneud ymarfer band gwrthiant corff llawn

  Bydd teclyn amlbwrpas fel band gwrthiant yn dod yn hoff ffrind ymarfer corff. Mae bandiau ymwrthedd yn un o'r offer hyfforddi cryfder mwyaf amlbwrpas sydd ar gael.Yn wahanol i dumbbells neu kettlebells mawr, trwm, mae bandiau gwrthiant yn fach ac yn ysgafn.Gallwch chi eu cymryd...
  Darllen mwy
 • 3 ymarfer band gwrthiant i hyfforddi'r goes

  3 ymarfer band gwrthiant i hyfforddi'r goes

  O ran ffitrwydd, y peth cyntaf sy'n dod i feddwl llawer o bartneriaid yw hyfforddi'r abs, cyhyrau a breichiau pectoral, a rhannau eraill o'r corff.Nid yw'n ymddangos mai hyfforddiant corff is yw'r mwyafrif o bobl sy'n poeni am raglenni ffitrwydd, ond mae hyfforddiant corff is ...
  Darllen mwy
123456Nesaf >>> Tudalen 1/8